ANOC WORLD BEACH GAMES

ANOC Başkanı Şeyh Ahmed Al-Fahad Al-Sabah (Kuveyt) Nisan 2012'de seçildiğinde, hedefinin dünyadaki NOC'lerin ihtiyaçlarına daha iyi hizmet verebilmek için örgütü modernize etmek ve profesyonelleştirmek olduğunu belirtti.
Şeyh Ahmed'in vizyon sahibi liderliği altında, ANOC, benzeri görülmemiş bir yardım ve destek sunarak NOC'lerin kolektif çıkarlarını korumaya ve ilerletmeye çalışmıştır. Aralık 2013'teki dokuz yeni ANOC Komisyonunun ve Çalışma Grubunun (beş kıta birliğinden temsilciler dahil) kurulması ve hedefleri bu amaca ulaşmada en son yeniliktir. Komisyonların ve Çalışma Gruplarının oluşturulması, NOC'lerin karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlara çözüm bulmanın ANOC'nin gündeminin en başında tutulmasını sağlayacaktır.
ANOC ayrıca, tüm Olimpiyat Hareketi'nin yararına NOC'ler ve Olimpiyat Ailesi arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor. Yeni bir diyalogu kolaylaştırarak ve açarak, ANOC, özellikle NOC'ler ve Uluslararası Federasyonlar (IF) arasında daha verimli ve işbirliğine dayalı çalışma ilişkileri kurmaya kararlıdır.
ANOC, UNESCO dahil diğer kuruluşlarla da bir dizi güçlü ilişkiye sahiptir. ANOC, özellikle Olimpiyat Oyunları için Koordinasyon Komisyonlarında, bazı IOC Komisyonlarında temsilcileri vardır; Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA); Spor Tahkim Mahkemesi (CAS); ve Uluslararası Spor Tahkim Konseyi (ICAS).

anoc ile ilgili görsel sonucu