GOLF TERİMLERİ

Golf Terimleri

ACE: Topun deliğe bir vuruşta sokulmasıdır. Buna aynı zamanda hole 'in one' da denir.
ADDERSS: Golfçunün vuruş durumuna geçmesidir. Oyuncu, club'ını topun gerisinde bir yere değdirmek suretiyle "vuruş durumuna" geçtiğini belirtir. Hazard vuruşlarında böyle bir şart aranmaz. Buna aynı zamanda set-up da denir.
ADVICE: Danışma. Oyuncunun oyun tarzını, club seçimini, vuruş şeklini etkileyebilecek her tür fikir alışverişi sayılır. Kurallar, engellerin yeri ya da green üzerindeki bayrak direğinin yönü gibi herkesçe bilen konular ya da yer hakkındaki sorular danışma kapsamına girmez.
AIR SHOT: Vuruş yaparken club'ın golf topuna çarpmaması, yani ıskalamasıdır. Bu oyuncuya bir ceza puanı verilir.
ALBATROS: Bu terim Britanya'da bir delik için par sayından üç eksik olan skordur. ABD'de bu terim double eagle olarak bilinir. Sadece par sayısı dört ve beş olan delikler için geçerlidir.
ALIGNMENT: Vuruşa başlamadan önce, ayaklar, kalçalar ve omuzların aynı doğrultuya getirilmesidir.
ALL SQUARE: Matchplay oyununda sayı durumlarının eşit olmasına denir.
ANTISHANK: Topa vuruş sırasında yanlışlıkla hosel ile vurulması ihtimalini ortadan kaldırmak için hazırlanmış club tasarımıdır. Kurallara göre oyunda kullanılmaz.
APPROACH PUTT: Deliğe girmek için değil, deliğe çok yakın olmak için yapılan putting vuruşudur.
APPROACH SHOT: Teeing ground hariç rough ya da fairway'den green'e yapılan vuruşlardır.
APRON: Green'i çevreleyen çim şerididir. Bunun çim boyu, fairway çiminden biraz daha kısa, green çiminden biraz daha uzundur. Buna aynı zamanda semigreen ya da fringe de denir.
AWAY: Oynanan çukurda topu bayrak direğine en uzak olan oyuncuya verilen isimdir. Oyunun devamında ilk vuruşu bu oyuncu yapar. Diğerleride uzaklık derecelerine göre vuruş sıralarını alırlar.
AWFUL SHOTS: Golf oyununda puanlama derecesinde artı 2'den (Double Bogey) daha fazla vuruşlara verilen isimdir.
BACK NINE (In-Holes): 18 delikli bir golf sahasında ikinci dokuz delikli kısıma verilen isimdir.
BACKSPIN: Çok iyi bir vuruş tekniği ile topun hedefe doğru havalandığında kendi ekseni etrafında önden arkaya doğru fırıldak gibi dönmesini sağlamaktır. Bu vuruş topun sahaya düştüğünde çok fazla yuvarlanmamasını ve çabuk durmasını sağlar.
BACKSWING: Swing vuruşunun üç bölümünden ilkidir. Clup'ın, topun arkasından geriye ve omuz üzerine doğru bir kavis yaptırılarak kaldırılmasıdır. Hareketin bitim noktasında golf sopasının baş kısmı hedef doğrultusunu gösterir.
BAFFY-BAFFIE: Dayanıklı ağaçtan yapılmış ve günümüzde halen kullanılmakta olan 3 veya 4 numaralı wood'a benzeyen club'dır. Bu club'ın en önemli özelliği, fairway'den yapılan yüksek atışlar için uzun bir yüze sahip olmasıdır.
BALATA: Golf topunu kaplayan, doğal ve sentetik maddedir.
BALL DEEMED TO MOVE / MOVED: Oynanmış sayılan top. Top, bulunduğu yeri terk eder, başka bir yerde durursa oynanmış sayılır. Top dururken, oyun dışı etkenlerce yerinden oynatılmışsa, oyuncu cezasız olarak topu eski yerine getirebilir.
BALL HOLED / HOLED: Top çukurda. Topun tümünün çukurunun ağzından geçerek çukurun dibine düşmesi denir.
BALL IN PLAY: Oynan top. Oyuncunun başlama yerinden vuruşunu yapması ile top oyundadır. Bu top, topun oyun sırasında kaybolması, sınır dışına çıkması veya ilgili bir kurala göre değiştirtmesi durumunda, çukura girinceye kadar oynanan toptur. Kurallara göre değiştirilmesi halinde yeni top oynanan top sayılır
BALL LOST / LOST BALL: Kaybolan top. Top aşağıdaki durumlarda kaybolmuş sayılır. Topun, oyuncu, ortağı ya da caddie'leri tarafında düştüğü yerde aranmaya başlanmasından itibaren 5 dakika içinde bulunmaması ya da oyuncu tarafından kendi topu olarak teşhis edilememesi,Oyuncunun ilk vurduğu topu henüz aramadan kuralların tanıdığı hakka dayanarak diğer bir topu oyuna sokması,Oyuncunun ilk attığı topunun bulunması muhtemel olan yerden ya da bu yerden çukura daha yakın bir noktadan geçici bir topla oynanması ve böylece bu topun oynanan top durumuna girmesi.
BANANA BALL: Bu bir argo deyimdir. Vuruş esnasında çok kısa mesafede topun sağdan sola kıvrım yaparak savrulmasıdır. Yani bir nevi "slice"dir. (Yön tarifi sağ elle oynanan oyuncular içindir.)
BARROW - BREAK: Bir İngiliz terimi olan barrow, Green'in eğilimlerinden dolayı doğru yönünden sapan putting vuruşuna verilen addır.
BENT GRASS: Yeşil alanlarda bulunan çok ince yapılı bir çeşit ot örtüsüdür.
BEST - BALL :Golfte oyun çeşitlerinden biridir. Best - Ball oyununda, bir kişinin, iki oyuncunun daha iyi topunu veya üç kişinin en iyi topuna karşı yarışmasıdır.
BETTER - BALL :Four - Ball match oyununda, iki eş oyuncunun en iyi topları ile diğer iki eş oyuncunun en iyi toplarına karşı yarışmasıdır.
BIRDIE: Bir deliğe par sayısından bir eksik olarak yapılan skordur.
BISQUE BOGEY: Golf oyununun bazı müsabaka şekillerinde, kurallar gereği, handikaplı oyunculara tanınan bazı haklardır.
BITE: Backspin tekniği ile green'e yapılan vuruş şeklidir. Top düştükten sonra fazla yuvarlanmaz.
BLADE: Eskiden kullanılan bazı putter ve ironlara verilen isimdir. Hatalı bir vuruşa da bu isim verilir. Topa merkezinin üst tarafından club'ın yüzü yerine, yüzün alt kenarı ile vurulmasıdır.
BLASTER: Loft açısı en yüksek olan (56°) club'a verilen diğer bir isimdir. Genelde bu club'a sand vedge ismi verilmiştir.
BLIND SHOT / LIND HOLE: Oynanan çukurun bayrağı, teen ground ya da fairway'in başlangıç kısımlarından görülemiyorsa bu şekildeki çukurlara blind hole adı verilir. Bu bayrağı görmeden yapılan vuruşlara da blind shot denir.
BLOCK: Club yüzünün normal bir şekilde topa vuruşunu önleyen harekete verilen isimdir.
BOGEY: Bir deliğe par sayısından bir fazla olarak yapılan skordur.
BOGEY COMPETITON: Kurallara göre belirlenen puanlarla golf sahasında oynanan oyun çeşitlerinden biridir.
BORON: Bazı wood club'larda, boyun kısmına sarılan spiral teli güçlendirmek için bor maddesinin sürülmesidir.
BRASSIE: Modern 2 - wood ile eş değer özellikleri olan, pirinç korumalı, ahşaptan yapılmış fairway club'ıdır. Günümüzde halen kullanılan bir terimdir.
BREAK / BORROW: Green'deki eğimlerden dolayı düzgün yönünden sağa - sola sapan putting vuruşuna verilen addır.
BRUTTO / GROSS SCORE: Handikap sayısına bakılmaksızın 18 çukur sonunda yapılan toplam skordur.
BULGER DRIVER: Bir çeşit 1 numaralı wood club'dır. Günümüzde artık kullanılmamaktadır.
BUNKER: Amerikalılar bunker için sand trap deyiminide kullanırlar. Bunker, özel olarak hazırlanmış, içerisindeki toprak ve çim örtüsü alınarak kum yada benzeri malzeme ile doldurulmuş bir engel çukurudur. Üç çeşit bunker vardır. Greenside Bunker Green çevresindedir. Fairway Bunker Fairway üzerindedir. Coss Bunker Fairway doğrultusunu dik olarak kesen bunker'dır.
BURRIED LIE: Topun büyük bir kısmının bunker içerisindeki kuma gömülmesidir.
BURN / SCOTTISH STREAM: Iskoç dilinde saha içerisindeki ırmak, dere ya da çaya verilen isimdir.
BYE: Bir matchplay yarışması, 18. çukur yada daha önceki çukurularda kazanılmışsa geri kalan çukurların yarışma dışı oynanmasına verilen isimdir.
CADDIE: Oyuncunun, oyun süresince club'larını taşıyan ve bunlarla ilgilenen, oyuncuya oyun sırasında kurallar çerçevesinde her konuda yardımcı olan kişidir. Caddie bir ya da birden fazla oyuncuya hizmet edebilir.
CADDY: Elle çekilebilen ya da elektrik tesisatı ile çalışan golf çantasını taşımak için kulanılan bir çeşit arabadır.
CARRY: Topun ilk vurduğu nokta ile yere düştüğü nokta arasındaki uzaklıktır.
CASUAL WATER: Geçici su. Su engeli olmayıp, oyuncunun vuruş durumunu almasından önce ya da sonra sahada geçici olarak belirlenen her türlü su birikintisidir. Kar ve buzun geçici su ya da köksüz cisim olarak yorumu oyuncunun seçeneğine bırakılmıştır. Yapay buz bir engeldir. Kırağı geçici su değildir. Oyuncu ceza puanı kaybetmeden kurallara uygun bir şekilde topun yerini değiştirebilir.
CENTRE - SHAFT PUTTER: Shaft'ın baş kısmının tam ortasına bağlandığı putter çeşididir.
CHILI - DIP: Green civarında club başının topa değmeyecek şekilde kuvvetle yere (çime) vurulması ile meydana gelen hatalı bir vuruş şeklidir.
CHIP SHOT: Green kenarına yakın bir yerden topun green içine az havalandırılarak çok yuvarlanmasını sağlayan bir vuruş şeklidir.
CHIPPEN: Green'e doğru vurulan, kısa ve fazla havalanmayan bir vuruştur.
CHIPPER: Chip yapmak için kullanılan, vuruş açısı (loft açısı) orta derecede olan club'lara verilen isimdir.
CHOKE DOWN: Club'ın grip'in altından tutulması.
CHUNK: Club başının toptan önce yere (çime) vurulmasıyla meydana gelen hatalı bir vuruş şeklidir. Bu vuruşa aynı zamanda fat de denir.
CLEEK: Iskoç kökenli olan bir terimdir. Bu terim, short cleeks, long cleeks, driving cleeks, putting cleeks gibi degişik kelimelerle de ifade edilir.
CLOSED FACE: Address ya da impact sırasında club yüzünün hedefe bakış doğrultusunun hedefin solunu göstermesidir. (Ifade sağ elle vuruş yapanlar içindir).
CLOSED STANCE: Topla atış hedefi doğrultusuna, sol ayağın sağ ayaktan daha yakın bir durumda bulunmasıyla yapılan vuruş duruşuna verilen isimdir. Sağ elle vuruş yapanlar içindir. Sol elle vuruş yapanlarda durum bunun tersidir. Yani sağ ayak doğrultuya daha yakındır.
CLUB: Golf oyununda green dışındaki topa vurmak için kullanılan golf sopalarıdır. Green içinde putter adı verilen golf sopası kullanılır.
CLUB FACE: Club'ın vuruş yapan kısmıdır.
CLUB HEAD: Club'ın, shaft'dan boyunla ayrılan ve vuruş yüzeyinin arka tarafında topuktan uca kadar uzayan kısmıdır.
COCKING THE WRISTS: Backswing sırasında vuruşun sonuna doğru el bileklerinin yukarı doğru bükülmesidir.
COMMITTEE: Oyun komitesi. Yarışmaların yönetiminden ve sahanın düzeninden sorumlu kuruldur.
COMPETITOR / FELLOW COMPETITOR: Golf sayı oyunu yarışmasına katılan oyuncuya yarışmacı denir. Yarışmacı ile birlikte oynayan her oyuncu, eş yarışmacı, yani fellow competıtor'dır. Hiçbiri diğerinin ortağı değildir. Dörtlü ve dört sayı oyunlarında, yarışmacı ve eş yarışmacı deyimleri, aralarında eşlik bulunan oyuncuların her ikisini birden kapsar.
COUCH GRASS: Uzun köklü ve yabani otları tanımlamak için kullanılan bir terimdir.
COURSE: Saha. Golf oyununa ayrılmış olan alanın tamamıdır.
CROSS BUNKER: Fairway hattını dik olarak keser durumda bulunan bunker'dır.
CUP: Green'deki çukur içerisine yerleştirilen, kurallardaki ölçülere uygun madeni bir kovandır. Çapı 108 mm, derinliği en az 100 mm.dir. Üst ağzı çim seviyesinden 2,5 mm aşağıda olacak şekilde gömülmüştür. Aynı zamanda green'de içinde bayrak sopası bulunan deliğe de cup adı verilir.
CUT SHOT: Topu çok fazla havalandırarak çok az yuvarlanmasını sağlayan yumuşak bir vuruş şeklidir. Genellikle sand iron'la yapılır. Vuruşla clockwise spin verilen top soldan sağa doğru kavis yapar.
DEAD / STONE DEAD: Vuruş sonunda topun deliğe çok yakın bir mesafede durmasıdır. Daha sonraki putting vuruşu sadece formalite olarak yapılır.
DIMPLES: Golf topunun üzerinde onun düzgün uçuşunu sağlayan küçük girintilerdir.
DIVOT: Vuruş yapıldığında sopa kafasının çimden kopardığı parçaya verilen addır.
DOG - LEG HOLE: Fairway'in green'e daha yakın olan bir kısmının normal doğrultusunu değiştirerek, sağ yada sola doğru bir kıvrım yapmasıyla meydana gelen fairway şeklidir.
DORMIE: Macthplay'de kullanılan ve bir oyuncunun çok fazla puan toplayıp yenilemez hale gelmesini anlatan bir terimdir. Kazandığı çukur sayısı, oynanacak çukur sayısından daha fazla anlamına gelir.
DOUBLE BOGEY: Par sayısından iki fazla olan bir skordur.
DOUBLE EAGLE: Par sayısından 3 eksik olan bir skordur. ABD'de bu adla anılan olay, Ingiltere'de albatros adıyla bilinir. Sadece par sayısı 4 ve 5 olan çukurlar için geçerlidir. Çok nadir olarak yapılır.
DOUBLE GREEN: Bu tip green'lerin yüzeyinde iki delik bulunur. Bunlar golfün en eski günlerinden kalma, front nine ve back nine'ı aynı yerde oynanan golfe ilişkin kalıntı niteliğindeki green'lerdir.
DOWNHILL LIE: Topun hedefe göre yokuş aşağı vurulacağı bir meyilde bulunmasıdır.
DOWNHILL SHOTS: Doğrultusu yokuş aşağı olan vuruşlardır.
DOWNSWING / FORWAD SWING: Swing vuruşunun üç bölümünden ikincisidir. Backswıng'in zirvesinden topa vuruş anına kadar olan bölümüdür. Bu kısma "Forewardswıng" ismi de verilir.
DRAW: Topa hedef doğrultusunda anti - clockwise spin etkisiyle sağdan sola doğru hafifçe bir kavis yaptırılan vuruş şeklidir. (Tarif sağ elle vuruş yapanlar içindir)
DRIVE: Tee üzerinde yapılan başlama vuruşudur. Genel olarak 1 nolu wood club ile yapılır.
DRIVER: Başlama vuruşu için kullanılan sopalardır. Başlama vuruşu genellikle 1 numaralı wood club ile yapılır.
DRIVING RANCE: Fairway'ler dışında, club'ları düzgün kullanabilme antremanlarının yapıldığı ve genelde 300 metre uzunluğundaki eğitim alanlarıdır.
DROP: Kurallara göre ceza puanlı ya da cezasız olarak oyun dışı kalan bir topu oyuna tekrar sokmak için yapılır. Oyuncu kurallara göre dik durarak kolunu omuz hizasından yukarı doğru dik bir şekilde kaldırarak topu arkasına düşecek şekilde bırakır. Topun durduğu yer yeni vuruş noktasıdır.
DUB: Genellikle kötü vuruşlara verilen isimdir. Oyuna yeni başlayan acemi oyuncular için de kulanılır. Acemi oyunculara Duffer, Hacker gibi isimler de takılır.
DUFFER / DUP / HACKER: Argo olarak kullanılır. Yeni başlayan, tekniği zayıf olan oyunculara verilen addır.
DURCHSCHWUNG (Almanca): Backswing'den sonra topa vuruş yapılan swıng'in ikinci bölümüdür. Ingilizce de forwardswıng ya da downswıng deyimlerinin karşıtıdır.